Krabbedam og Skuldelev Børnehus indstillet til lukning

To daginstitutioner i henholdsvis Jægerspris og Skuldelev er blandt de i alt fem daginstitutioner i Frederikssund Kommune, som er indstillet til lukning.

De to institutioner det drejer sig om i Hornsherred, er daginstitutionen Krabbedam i Jægerspris og Skuldelev Børnehus (Børnehavedelen – ikke SFO’en).

Det er Opvækst- og Uddannelsesudvalget i Frederikssund Kommune, som har besluttet at anbefale lukning af en række institutioner pr. 1. maj 2011. Det sker som følge af et faldende børnetal i kommunens daginstitutioner.

Indstillingen om lukning af de fem daginstitutioner bygger på en analyse fra Afdelingen for Dagtilbud som viser at antallet af børn i dagtilbud 0-6 år i 2011 vil falde markant – Frederikssund Kommune vil i 2011 have ca. 80 vuggestuepladser og ca. 130 børnehavepladser for meget i forhold til den udbudte kapacitet i 2010.

Vil fjerne 37 børnehavepladser i Jægerspris
Af høringsmaterialet fremgår det, at efterspørgslen efter pladser falder stærkt i Jægerspris.

Ved at lukke Daginstitutionen Krabbedam reduceres antallet af vuggestuepladser med 11 og antallet af børnehavepladser med
37.

“Institutionen har til huse i kommunal ejendom som derfor kan an-
vendes til andre formål eller sælges” -står der i høringsmaterialet.

Normering ramte ved siden af
Analysen af behovet for pladser i Skuldelev viser umiddelbart at efterspørgslen efter pladser er vigende. Dette skyldes dog, at normeringen for 2010 for Skuldelev Børnehus langt fra har ramt plet, hvorfor normeringen her er langt fra udnyttelsesgraden. Solstrålen og Skuldelev Børnehus har fællesledelse (sammen med institutionerne i Gerlev).

Der er 5 børn tilbage i Skuldelev Børnehave og det vurderes, at de kan rummes i Solstrålen i stedet.

One thought on “Krabbedam og Skuldelev Børnehus indstillet til lukning

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.