Læserbrev: Flere forringelser på idrætsområdet

af Christian Fjeldsted Andersen, Kandidat til Lejre Kommunalbestyrelse for Venstre

Flere forringelser på idrætsområdet…

Idrætten i Lejre Kommune står endnu en gang overfor forringelser, og igen er det på halområdet.
Kommunen har netop meddelt, at i tilfælde af fx sygdom og ferie vil “Teknisk Service” ikke længere kunne stå for den daglige lukning af kommunens haller.

I stedet indstilles det fra kommunens side, at idrætsudøvere, som tilfældigvis forlader hallen sidst, skal stå for lukningen. Det kan fx være en badminton-fastbane-spiller, som dermed skal sikre sig, at alle døre og vinduer er lukket.

Det er ikke rimeligt, at man beder ulønnede borgere om at stå for lukningerne, når man har kommunalt ansatte til netop at varetage bl.a. denne funktion.

Venstre har tidligere foreslået, at der i stedet for den centrale ordning etableres decentrale teams med udgangspunkt i de syv største byer. Hvert enkelt team har ansvaret for den lokale skole, hal, institution m.m. og vil i tilfælde af fx ferie eller sygdom kunne bakke hinanden op. Jeg støtter naturligvis op om forslaget og vil arbejde for, at det bliver realiseret, såfremt jeg får et mandat i Lejre Kommunalbestyrelse.

For Osteds vedkommende ville et samarbejde mellem skolens servicemedarbejder og hallens cafeteriaforpagter være naturligt. Samarbejdet ville dække åbningstiden og kunne bakkes op af fx Lejre og Gevninge i tilfælde af sygdom. På Trællerupskolen fungerede dette samarbejde i mange år tilfredsstillende, hvor det var hallens cafeteriaforpagter/tilsynsmand der også lukkede skolen.

Christian Fjeldsted Andersen
Kandidat til Lejre Kommunalbestyrelse for Venstre
Medlem af Ostedhallens Brugerråd og Folkeoplysningsudvalget
Rønnens Kvarter 2, Osted, 4320 Lejre

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.