Jørgen tabte i Højesteret: SKAT slipper for at behandle igen

Sommerhusejere i hele landet – og især Jørgen Rønne, der indtil for få år siden havde et sommerhus ved Gershøj Strand – så frem til tirsdag med spænding. Her skulle Højesteret nemlig afgøre, om SKAT skulle lave en fornyet behandling af grundværdien.

SKAT havde ved en vurdering af Jørgen Rønnes sommerhus givet et nedslag i ejendomsværdien under henvisning til, at handelspriserne i lokalområdet var lavere end standardberegningen for den pågældende type ejendomme gav udtryk for, men nedslaget medførte ikke en nedsættelse af grundværdien.

Det mente Jørgen Rønne ikke kunne være rigtigt og han har derfor i de seneste år kørt sag mod SKAT, fordi han mente, at han havde krav på, at SKAT skulle behandle nedsættelsen af grundværdien igen.

Men det mente Højesteret ikke.

Højesteret lagde til grund, at SKAT ved ansættelse af grundværdien under brug af vurderingstekniske hjælpemidler havde foretaget et skøn, som tog hensyn til den pågældende ejendoms forhold.

Højesteret udtalte, at SKAT’s afgørelse efterlod usikkerhed om, hvorvidt SKAT havde forholdt sig til, om nedslaget burde føre til en nedsættelse af grundværdien. SKAT’s afgørelse blev imidlertid efterfølgende stadfæstet af vurderingsankenævnet og landsskatteretten, som havde vurderet, at ejendommens forhold ikke kunne begrunde nedslag i grundværdien, og at grundværdien ikke var ansat for højt.

Jørgen Rønne havde, efter Højesterets opfattelse ikke sandsynliggjort, at myn­dig­­hedernes vurdering var forkert, og oplysningerne om de priser, der var opnået i de seneste år før vurderingen ved salg i det pågældende sommerhusområde, bestyrkede, at den ansatte grundværdi ikke var for høj. Højesteret fastslog herefter, at det ikke kunne antages, at den skønsmæssige ansættelse af grundværdien hvilede på et forkert eller mangelfuldt grundlag, eller at skønnet havde ført til et åbenbart urimeligt resultat.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.